• Когато София бе Сердика
    Vol 1 (2016)

    К. Карадимитрова. 2016. Когато София бе Сердика. Каталози, том I. София: НАИМ-БАН. ISSN 2367-8860, ISBN 978-954-9472-42-4. 24 стр. 

    Изданието е учебно помагало по проект „Когато София бе Сердика“ на Програма Култура на Столична община за 2016 г., за ученици от началната степен на общообразователните училища в София. Този проект бе продължение, както на археологическите проучвания на форумния комплекс на римския град от екип на НАИМ при БАН, така и на усилията на Столична община да направи тези достижения не само част от градската среда, но и да ги експонира и популяризира по начин, който откроява мястото на Сердика в системата на Римската империя. Целта му бе у участниците да се активизира интереса към проблемите на културното наследство и да спомогне за формирането на активна гражданска позиция за опазването и популяризирането на това наследство, както и да се издигне авторитета на археологията като наука. Стремежът ни бе също да допринесем за разнообразяване на културния живот на столицата и да бъде увеличен броя на столичани, участващи активно в него.

    Проектът бе базиран на интерактивен урок и книжка-помагало. С тяхна помощ учениците от първи до четвърти клас и техните учители се запознаха с градоустройството и историята на Сердика чрез посещение на социализираните вече части от проведените през последните години разкопки в района на Ларгото и постоянната експозиция на НАИМ при БАН. Бяха представени следните теми в урока и книжката-помагало: крепостната стена на града, уличната мрежа, обществени и частни сгради в укрепената част, монетосечене и търговия. Текстът на книжката бе ориентиран не само към преките участници, но и към семейната им среда.

    Проектът се проведе от м. май до края на м. октомври 2016 г. и бе насочен към ученици предимно от нецентралните софийски райони като продължение на дългогодишните ни усилия непрекъснато да разширяваме кръга от посетители и приятели на музея. Ръководител на проекта бе гл. ас. д-р Красимира Карадимитрова.

26 - 26 of 26 items << < 1 2