К. Бояджиев, Н. Иванова (ред.). 2021. Българска археология 2020. Каталог към изложба. Каталози, том XXI. София: НАИМ-БАН. ISSN 2367-8860, ISBN 978-954-9472-98-1, 60 стр.

В каталога са представени 28 археологически обекта, с представителни находки от Четиринадесета национална археологическа изложба „Българска археология 2020“, организирана от НАИМ при БАН и с участието на Националният исторически музей, регионалните археологически музеи във Варна и Пловдив, регионалните исторически музеи във Велико Търново, Видин, Плевен, Русе, София, Шумен, Археологически музей „Старинен Несебър“, Археологически музей „Марица-Изток“, Раднево, и историческите музеи в Лом, Панагюрище, Полски Тръмбеш, Попово и Провадия.

Published: 2021-02-14