В. Кацарова, К. Петкова (ред.). 2020. Археологическото наследство на площад „Свeта Неделя“. Каталози, том XX. София: НАИМ-БАН. ISSN 2367-8860, ISBN 978-954-9472-97-4. 256 стр.

Сборникът се реализира съвместно от НАИМ при БАН и РИМ - София по проект, финансиран от Столична програма „Култура“ на Столична община, и представя резултати и находки, участвали в изложбите: „Българска археология“ 2015 – 2018 г., „Археология на София и Софийско“ 2015 – 2018 г., „София и Белград. Aрхеологически бисери“ 2019 г. В изданието са представени най-новите резултати от археологическите проучвания в северната половина на площад „Света Неделя“ в София, започнали през 2015 г. и продължили до 2018 г. Съдържа тринадесет статии на български и английски езици, на
специалисти от НАИМ при БАН, РИМ–София и ИЕМПАМ при БАН, осъществили археологическите проучвания.

Published: 2020-12-28