Г. Иванов (ред.). Некропол от ранноелинистическата епоха при с. Бохот. Поредица “Национален археологически музей Каталози”, том XXVII. София, 2023, 92 стр. ISSN 2367-8860, ISBN 978-619-254-015-9.

Излезе от печат каталогът „Некропол от ранноелинистическата епоха при с. Бохот“, който се издава във връзка с изложбата „Съхранено минало – музей, история, памет“, посветена на 120 години музейно дело в гр. Плевен и провеждането на ежегодната 61-ва Национална археологическа конференция, организирана съвместно между НАИМ при БАН и Регионален исторически музей – Плевен и проведена в периода 25 – 28 май 2023 г. През пролетта на 2022 г. в рамките на спасителни археологически проучвания, свързани с изграждането на АМ „Хемус“, беше разкрит и напълно проучен ранноелинистически некропол, разположен в южната част на възвишението Плевенски височини в землището на с. Бохот, общ. Плевен, обл. Плевен. Проучванията са проведени от екип с ръководител гл. ас. д-р Георги Иванов от Секция за тракийска археология в НАИМ при БАН. Разкритият некропол впечатлява с откритите в два богати гроба находки с висока научна и художествена стойност – шест сребърни шарнирни фибули, голямо количество бронзови фибули тракийски тип и пръстени, огърлица от златни мъниста, сребърни гривни с украса, наниз мъниста от стъклена паста, железни ножове и копия. Подобни артефакти са известни отдавна, но откриването им заедно и в ясен археологически контекст има голямо значение за разкриването на практикуваните от траките погребални обреди. В каталога са представени част от находките от двата богати гроба, контекста на тяхното намиране, направен е художествен и сравнителен анализ. Накратко са представени и погребалните практики от некропола. Автори в него са Георги Иванов, Милена Тонкова, Миглена Стамберова, Мила Чачева, Живко Узунов и Кръстю Чукалев. Той е двуезичен, на български и английски езици и е под редакцията на Георги Иванов.

Published: 2023-05-24