К. Бояджиев, С. Танева. Праистория. Поредица “Национален археологически музей Каталози”, том XXIX. София, 2023. НАИМ-БАН. 56 стр. ISSN 2367-8860, ISBN 978-619-254-017-3.

Изданието представя праисторическата колекция на Националния археологически музей, която е сред най-разнообразните и най-богатите от този дълъг период не само в България, но и на Балканите. Представените находки отразяват човешкото развитие през период от близо 1,6 милиона години – всички праисторически периоди, регистрирани в България: палеолит, неолит, халколит и бронзова епоха. Текстовете в изданието дават информация за периодите, а със снимки са представени и най-важните експонати в зала „Праистория“. Това са усъвършенстващите се сечива, оръжия и предмети на бита, както и духовните представи и естетическите търсения на нашите далечни предци. Сред експонатите са уникални антропоморфни фигури и съдове, печат с неразгадани още символи (може би най-ранната форма на писменост), екзотични предмети, свидетелстващи за търговия на стотици километри (нефритена брадва от района на Алпите, гривни от средиземноморската мида Spondylus, сребърен наушник от Крит, чаши от района на Троя) и десетки други впечатляващи артефакти.

Published: 2023-09-13