По повод 17 национална археологическа изложба „Българска археология 2023“, която може да бъде видяна в Централна зала на Музея от 15 февруари до 26 май 2024 година, екипът на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ – БАН) подготви том, представящ най-интересните находки от теренната работа на българските археолози през изминалия археологически сезон. Изданието е озаглавено „Българска археология 2023“ и е част от поредицата „Национален археологически институт с музей – Каталози“, серия „Българска археология“ (ΙSSN: 2367-8860; ISBN: 978-619-254-034-0). Каталогът съдържа увод и статии за археологическия контекст и находките от 30 обекта, различни като вид и хронология, датиращи от Праисторията до Възраждането. Сред тях са продължаващите проучвания на праисторическите селищни могили при Нова Надежда, Провадия, Суворово, Юнаците и Козарева могила, световноизвестният Варненски халколитен некропол, къснобронзовият некропол при Балей, гръцките колонии Аполония Понтика (Созопол) и Емпорион Пистирос, римският град Деултум, античните крепости Боровец, Якоруда и Букелон, средновековните градове Лютица и Мелник. Представени са и обекти от мащабните спасителни археологически разкопки, свързани с подновяване на железопътната инфраструктура на НКЖИ, сред които римската пътна станция Циле до Чирпан, многослойните обекти при Алдомировци и Скутаре и ямният комплекс от късната желязна епоха при Пауново. Особен интерес като специфика на изследването и открити находки представляват подводните проучвания в пристанището на Созопол и на потъналия край Китен кораб „Урдовиза“.

Изданието е на български език. Редактори на тома са Камен Бояджиев и Жени Василева.

Книгата може да бъде закупена на касата на Националния археологически музей, гр. София, пл. Атанас Буров № 1.

Published: 2024-03-25