А. Джурова, К. Тотев (съст.), Г. Грозданова, К. Чукалев (ред.). 2019. Томичовият псалтир в България. Книжовност и духовност. София: НАИМ-БАН, ISSN 2367-8860, ISBN 978-954-9472-81-3. 160 стр.

Книгата е каталог към временната изложба „Томичовият псалтир в България. Книжовност и духовност“. Изложбата е организирана от НАИМ при БАН и Държавния исторически музей – Москва. Тя е осъществена с подкрепата на БАН, Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, Министерство на културата на Република България, Столична община и Булгартрансгаз ЕАД. Посвещава се на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките.

Каталогът е триезичен, на български, руски и английски езици и се състои от две части. В първата част са встъпителните думи на доц. д-р Христо Попов, директор на НАИМ при БАН и на проф. Алексей Константинович Левикин, директор на Държавния исторически музей – Москва. Във втората част текстове представят Томичовият псалтир от XIV в. и Държавният исторически музей, значението на псалтира за българските илюстрирани ръкописи от XIV век, реставрацията му, Търново като книжовен център на Второто българско царство до третата четвърт на ХІV в., манастирите в столично Търново (XIII–XIV век), столичният Търнов – сакрална топография, реликви и мощи и археологически следи от средновековната българска книга. Автори на текстовете са Ю. А. Грибов, Т. В. Авдусина и С. М. Корякина (Държавния исторически музей – Москва), Аксиния Джурова и Вася Велинова (Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“), Мирко Робов, Константин Тотев и Деян Рабовянов (НАИМ при БАН, Филиал Велико Търново) и Павел Георгиев (НАИМ при БАН, Филиал Шумен).

Published: 2019-10-17