М. Иванов, В. Кацарова, 2019. Усет за разкош. Римски мозайки от България. Каталози, том XVII. София: НАИМ-БАН. ISSN 2367-8860, ISBN 978-954-9472-84-4. 144 стр.

Сборникът е и каталог към временна постерна изложба „Усет за разкош. Римски мозайки от България“, организирана през 2019 г. от НАИМ при БАН, в сътрудничество с осем български музея – ОИМ – Ивайловград, Музей на мозайките – Девня, РИМ – Стара Загора, РИМ – Плевен, РАМ – Пловдив, РИМ – Кюстендил, РИМ – София, РИМ – Монтана. Тя показа с постери едни от най-представителните римски мозайки от територията на България, датирани от втората половина на І в. сл. Хр. до около средата на V в., които са разкрити при археологически разкопки в сгради в големите градски центрове от императорската епоха – Улпия Ескус, Марцианопол, Филипопол, Пауталия, Никополис ад Нестум, и в извънградски имения.

Сборникът е двуезичен, на български и английски езици, и се състои от две части. В първата част статиите представят в общ контекст най-представителните паметници на античното мозаично изкуство от частни богати домове, които са открити на територията на днешна България. Автори на текстовете са Марио Иванов, Веселка Кацарова и Иван Ванев. Втората част е каталожна и в нея е цялостният преглед в единен вид, с пълнокръвно представяне в цвят, общ план и отделни детайли на мозайките, което цели да запълни някои съществуващи до този момент празнини и да направи тези паметници по-използваеми от научна гледна точка. Автори на текстовете в каталога са Маргарита Ваклинова, Марио Иванов, Гергана Кабакчиева, Мирослав Марков, Александър Минчев, Румен Спасов, Мария Камишева и Красимир Калчев.

Published: 2019-12-25