М. Даскалов, С. Горянова, М. Райчева, Г. Грозданова (ред.). Езическа България: власт и общество. София. НАИМ при БАН. 2017 г. ISBN 978-954-9472-48-6. 176 стр.

 Книгата е каталог към едноименната временна изложба организирана от Националния археологически институт с музей при БАН, в сътрудничество с АМ Варна, РИМ Шумен, РИМ Силистра, АМ „Марица-Изток”, НИМ София, РИМ Добрич, АМ Велики Преслав и РИМ Хасково.

Издаденият каталог е двуезичен, на български и английски езици и е под редакцията на Методи Даскалов, Снежана Горянова, Милена Райчева и Галина Грозданова. Състои се от две части. В първата част е представена ранносредновековната култура на българските земи според археологическите данни от Андрей Аладжов, обществото и държавата в България от края на VІІ – средата на ІХ век от Павел Георгиев, проучените езическите некрополи от края на VII – 60-те години на IX в. на територията на България от Людмила Дончева-Петкова, българският колан от Методи Даскалов, лукса, представителността и ежедневието в езическа България от Галина Грозданова и паметниците с антропоморфни изображения от периода на българското езичество от Евгения Коматарова-Балинова.

Втората, последната част е каталожна и в нея са представени чрез обширни анотации и фотографии всички експонати, които са част от изложбата.

Изложбата е осъществена с подкрепата на Министерство на културата на Република България, Столична община, Българска академия на науките, Австрийско посолство в София и Raiffeisen bank.

Published: 2017-03-20

Full Issue