М. Даскалов, С. Горянова, П. Андреева, Г. Платнер, К. Чубер-Окрог, Г. Грозданова (ред.). Златното съкровище от Надсентмиклош. Каталози, том VI. София. НАИМ при БАН. 2017 г. ISBN 978-954-9472-49-3. 162 стр.

 Тази книга е каталог към едноименната временна изложба, която бе организирана от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) в сътрудничество с Института за ориенталска и европейска археология при Австрийската академия на науките (OREA) (http://www.orea.oeaw.ac.at/) и Музея за история на изкуството във Виена (http://www.khm.at/).

Издаденият каталог е двуезичен, на български и английски езици и е под редакцията на Методи Даскалов, Снежана Горянова, Петя Андреева, Георг Платнер, Каролине Чубер-Окрог и Галина Грозданова. Състои се от две части. В първата част е представена историята на откриването на златното съкровище от Надсентмиклош, мястото му в археологията на Езическа България и българите в Средна Европа и на Долния Дунав през Ранното средновековие (ІV–IX в.) според писмените извори. Автори са Каролине Чубер-Окрог, Станислав Станилов и Георги Н. Николов.

Втората, последната част е каталожна и в нея са представени чрез обширни анотации и фотографии 23-те съда на златното съкровище от Надсентмиклош. Автори на анотациите са Сара Бергер и Каролине Чубер-Окрог.

Изложбата бе осъществена с подкрепата на Министерство на културата на Република България, Столична община, Австрийско посолство в София, Българска академия на науките, UNIQA Insurance Group AG, HYPO NOE Group Bank AG, Raiffeisen bank.

Published: 2017-05-31

Full Issue